เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image

นักวิจัยดีเด่น

ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563

รายละเอียด
    

ไม่มีข้อมูลข่าว

ไม่มีข้อมูลข่าว

ไม่มีข้อมูลข่าว

 สรุปข้อมูลผลงานทั้งหมด

 สรุปข้อมูลแบบกว้าง

  จำนวนผลงานทั้งหมด

 • ปีนี้ 33 ผลงาน

 • ทั้งหมด 190 ผลงาน

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 • วันนี้ 2 ครั้ง / 2 คน

 • เดือนนี้ 415 ครั้ง / 155 คน

 • ปีนี้ 5074 ครั้ง / 892 คน

  จำนวนเข้าชมสื่อ

 • ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ครั้ง

 • รูปภาพ 39 ครั้ง

 • สื่อมัลติมีเดีย 19 ครั้ง