เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image

นักวิจัยดีเด่น

ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563

รายละเอียด
    

ไม่มีข้อมูลข่าว

ไม่มีข้อมูลข่าว

ไม่มีข้อมูลข่าว

 สรุปข้อมูลผลงานทั้งหมด

 สรุปข้อมูลแบบกว้าง

  จำนวนผลงานทั้งหมด

 • ปีนี้ 33 ผลงาน

 • ทั้งหมด 190 ผลงาน

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 • วันนี้ 29 ครั้ง / 29 คน

 • เดือนนี้ 213 ครั้ง / 125 คน

 • ปีนี้ 8804 ครั้ง / 1515 คน

  จำนวนเข้าชมสื่อ

 • ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ครั้ง

 • รูปภาพ 41 ครั้ง

 • สื่อมัลติมีเดีย 20 ครั้ง