ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ

Card image

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการ ระดับชาติวิจัย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการ ระดับชาติวิจัย

รายละเอียด
    
Card image

Conference ข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565

ลักษณะโครงการ เป็นการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

รายละเอียด
    
Card image

The 16th ITS Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023)

The 16th ITS Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023)

รายละเอียด
    
Card image

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

20-21 กรกฎาคม 2566 ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

รายละเอียด
    
Card image

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

รายละเอียด
    
Card image

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้เนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้ง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายละเอียด