ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถ และนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพในตำแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไปได้

 เฟสบุ๊คแฟนเพจ

1.สอบโปรเจค


สอบโปรเจคเดือนสิงหาคมข่าวเมื่อ 23/07/2019 07:30:25


?>

2.ศึกษาดูงาน


บริษัท อัสซ่า ละบลอย (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 14 มีนาคม 2562ข่าวเมื่อ 14/03/2019 20:55:53


2.แนะนำสาขาวิชา


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีข่าวเมื่อ 05/03/2019 11:04:12