ศูนย์การเรียนรู้

วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บรองเท้าผ้าปักชาวเขา

ชุมชนเจริญรัถ 12 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร