กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ด้านผลสัมฤทธิ์สำหรับสายสนับสนุน (ร_ส)

05-05-2563

ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ด้านผลสัมฤทธิ์สำหรับสายวิชาการ (ร_ว)

05-05-2563

รายงาน การจัดทำบทเรียนออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

18-03-2563

งดการเรียนการสอน /ปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 ให้สมัครเรียนทางออนไลน์ และเปิดบริการในวันที่ 1 เมษายน 2563 เนื่องจาก ประกาศเรื่องหยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

17-03-2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจากสถานการณ" COVID-19

17-03-2563

SCIDRU แจกเจลล้างมือให้กับประชาชนระแวกมหาวิทยาลัย

27-02-2563