กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาล

13-02-2563

เชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

13-02-2563

นศ.มรธ.คว้ารางวัลประกวดประดิษฐ์กระทง

13-02-2563

การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

13-02-2563