กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงาน การจัดทำบทเรียนออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

18-03-2563

งดการเรียนการสอน /ปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 ให้สมัครเรียนทางออนไลน์ และเปิดบริการในวันที่ 1 เมษายน 2563 เนื่องจาก ประกาศเรื่องหยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

17-03-2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจากสถานการณ" COVID-19

17-03-2563

SCIDRU แจกเจลล้างมือให้กับประชาชนระแวกมหาวิทยาลัย

27-02-2563

ประกาศการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาล

13-02-2563

เชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

13-02-2563