กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SCIDRU-การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซต์ดาวน์เค้กหน้าลูกจาก ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาเกลือ

27-11-2565

SCIDRU-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสาลี่ใบหม่อนและลูกหม่อน ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสานมิตร

26-11-2565

โครงการอบรมสมรรถนะภาษาอังกฤษ DRU Test

25-11-2565

การจัดการเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

22-11-2565

SCIDRU-โครงการศึกษาเรียนรู้การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง

17-09-2565

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษา ณ โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพชร

05-09-2565