กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

23-06-2563

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-การคิดและการตัดสินใจ

23-06-2563

อบรมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับช่างซ่อมบริการในชุมชน ครั้งที่ 4

21-06-2563

SCIDRUจัดประชุมคณาจารย์2/2563ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส

18-06-2563

SCIDRU มอบกระเช้าเจลล้างมือขนาดพกพา

30-04-2563

เจลล้างมือแอลกอฮอล์SCIDRU

01-04-2563