กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน"

05-09-2563

COSDRU-การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ

26-08-2563

โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ของชุมชนตำบลบางกระสอบ

22-08-2563

ผศ.ดร.กิตติ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

21-08-2563

SCIDRU-เรียนรู้ในยุคดิจิทัลการใช้งานที่เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับเด็กประถม

20-08-2563

SCIDRU-วิทย์คิดสนุกสัญจร ครั้งที่ 1

20-08-2563