กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Sci-DRU open house on tour ปี 2565

17-08-2565

SCIDRU-พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

15-08-2565

การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง

14-08-2565

ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาดอกจากและผ้ามัดย้อม ณ หอมป่าจาก (ศูนย์การเรียนรู้บางกระสอบ)

13-08-2565

SCIDRU-ศึกษาดูงานการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง

05-08-2565

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

30-07-2565