ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร. หฤทภัค อภิรัตน์

รองคณบดี

ดร.ไกรรัช เทศมี

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน"

วันที่จัด: 05-09-2563

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน" ณ วิสาหกิจชุมชนไอริช (i-richly) ต. เทพารักษ์ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ อ่านเพิ่ม

COSDRU-การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ

วันที่จัด: 26-08-2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ" อ่านเพิ่ม

โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ของชุมชนตำบลบางกระสอบ

วันที่จัด: 22-08-2563

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ของชุมชนตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อ่านเพิ่ม

ผศ.ดร.กิตติ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่จัด: 21-08-2563

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 จากโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......