รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : The 16th ITS Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023)
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : The 16th ITS Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023)
ประเภทประชาสัมพันธ์ : ประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ
แหล่งข้อมูล : ภายนอกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
The 16th ITS Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023)https://www.its-asiapac.org/its2023/The 16th ITS Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023)Date: November 26-28, 2023
Venue: Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers Bangkok, Thailand
Theme: Reimagining the Future of the Digital Society
รูปภาพประกอบ
  • The 16th ITS Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023)