สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเรียนสาขาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผ่านช่องทางออนไลน์

สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ลดการเดินทาง โดยสมัครเรียน สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านช่องทางออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและมีพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" สมัครเลย เรามีทุนการศึกษาแจกเพียบ!!!! #รับตรง #ไม่ต้องสอบข้อเขียน #ไม่ใช้ONET #ไม่ใช้คะแนนGAT #ไม่ใช้คะแนนPAT...

read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางออกแบบตราสัญลักษณ์และพัมนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางออกแบบตราสัญลักษณ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน ณ วิสาหกิจชุมชนประสานมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร     slot...

read more

U2T: ตำบลคูหาสวรรค์ กิจกรรมนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน : ด้านการส่งเสริมสุขภาพ “ชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ”

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรมพัฒนาตำบล ด้านการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน : ส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่รับผิดชอบ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร...

read more

U2T: ตำบลคูหาสวรรค์ กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) “การคัดแยกขยะระดับครัวเรือน”

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรมพัฒนาตำบล ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่รับผิดชอบ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร...

read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน ณ วิสาหกิจชุมชนประสานมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร      ...

read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ลูกจาก ครั้งที่ 1” 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ลูกจาก ครั้งที่ 1"  ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง         ...

read more

U2T: ตำบลคูหาสวรรค์ กิจกรรมด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานเพื่อพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน”

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรมพัฒนาตำบล ด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่รับผิดชอบ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร...

read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์น้ำพริกคลุก

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์น้ำพริกคลุก ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   slot pulsa tanpa...

read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ลูกจากและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม”

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ลูกจากและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง...

read more

รูปภาพกิจกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่อยู่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 02-8901801 ต่อ 1111

อีเมล์ : food.dru@gmail.com