สื่อดิจิทัลออนไลน์

ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

การใช้ Facebook ทำการค้าของชุมชน

การเรียนรู้ line เพื่อทำการค้าชุมชน

การทำ Stiker Line

Adobe Captivate ตอนที่ 1

Adobe Captivate ตอนที่ 2

ประยุกต์ใช้ excel 1

ประยุกต์ใช้ excel 2